Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություն
4-րդ եռամսյակ
pdf
588.27 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
177.21 KB
Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
156.86 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
155.83 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
313.70 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
3-րդ եռամսյակ
pdf
781.32 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
869.24 KB
Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
611.48 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
768.78 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
1.47 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
2-րդ եռամսյակ
pdf
850.43 KB
Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
1.43 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
797.63 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
588.77 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
255.82 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
1-ին եռամսյակ
pdf
1.26 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
688.81 KB
Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
672.80 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
507.82 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
696.69 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ