Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություն
1-ին եռամսյակ
pdf
144.62 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
135.34 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
149.77 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
262.41 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
145.46 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
2-րդ եռամսյակ
pdf
1.20 MB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
1.25 MB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
2.28 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
1.26 MB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
1.26 MB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
3-րդ եռամսյակ
pdf
266.83 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
323.36 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
283.51 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
463.21 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
285.98 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
4-րդ եռամսյակ
pdf
147.57 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
134.89 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
166.85 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
277.18 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
160.67 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն
pdf
706.63 KB
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն
Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն
pdf
706.63 KB
Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն