Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
1-ին եռամսյակ
pdf
159.10 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
146.53 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
141.66 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
280.55 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
132.36 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
2-րդ եռամսյակ
pdf
56.54 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
151.56 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
66.98 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
100.11 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
66.34 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
3-րդ եռամսյակ
pdf
247.92 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
309.23 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
268.22 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
458.17 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
278.28 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
4-րդ եռամսյակ
pdf
142.49 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
132.43 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
143.17 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
279.19 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
161.58 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն
pdf
735.84 KB
Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն
pdf
1.17 MB
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն