Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Ապահովագրություն

«ԱԿԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն, կարևորելով հաճախորդներին, լիարժեք ծառայությունների մատուցումը և խնայելով ժամանակը, տեղեկացնում է, որ ցանկացած առարկա լիզինգով ձեռք բերելիս գույքի ընդհանուր և ավտոտրանսպորտային միջոցիա պահովագրության (ԿԱՍԿՈ) ձևակերպումն ու կնքումն իրականացվում է անմիջապես տեղում: Ընդ որում՝ լիզինգի առարկա հանդիսացող գույքերի պարագայում ապահովագրության կնքումը պարտադիր է՝ համաձայն Ընկերությունում գործող լիզինգային պայմանագրերի, որը պետք է ծածկի վարձակալված գույքին պատճառվող վնասները և գույքային կորուստները։

Գույքի ընդհանուր և ավտոտրանսպորտային միջոցի(ԿԱՍԿՈ) ապահովագրության պայմանագրերի մասով «ԱԿԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն համագործակցում է ստորև նշված ապահովագրական ընկերությունների հետ․


  • «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ,
  • «Ինգո Արմենիա»ԱՓԲԸ,
  • «Սիլ Ինշուրանս»ԱՓԲԸ,
  • «Ռոսգոսստրախ - Արմենիա» ԱՓԲԸ,
  • «Արմենիա Ինշուրանս» ԱՍՊԸ,
  • «Ռեսո» ԱՓԲԸ:


Հաճախորդներն ԿԱՍԿՈ պայմանագրեր կարող են կնքել ինչպես լիզինգով ձեռքբերված, այնպես էլ իրենց սեփական ավտոտրանսպորտային միջոցների համար: