Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
1-ին եռամսյակ
pdf
144.37 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
142.86 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
266.06 KB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
146.46 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
151.80 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
2-րդ եռամսյակ
pdf
312.75 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
pdf
1.23 MB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
1.92 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
1.16 MB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
1.17 MB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
3-րդ եռամսյակ
pdf
1.28 MB
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
pdf
686.57 KB
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
pdf
715.44 KB
Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ
pdf
737.02 KB
Ֆինանսական արդյունքների մասին
pdf
497.77 KB
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ