Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore
06.11.2023

Նոր սարքավորումների լիզինգ պետական աջակցության ծրագրով սկսած 0,5% փաստացի տոկոսադրույքով

ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳԸ ՀՀ Կառավարության հետ համատեղ՝ <<Արտադրողականության խթանման նպատակային ծրագրի>> շրջանակներում առաջարկում է սկսած 0.5% տարեկան փաստացի տոկոսադրույքով լիզինգ
decore
decore

Ծրագրի շրջանակում տնտեսավարողները Ակբա Լիզինգի միջոցով հայաստանյան շուկայից կարող են ձեռք բերել կամ արտասահմանից ներմուծել նոր (չօգտագործված) սարքեր և սարքավորումներ, որոնք օգտագործվելու են հետևյալ ոլորտներում՝


 • Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (բացառությամբ 7-րդ հատվածի)
 • Մշակող արդյունաբերություն
 • Գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
 • Շինարարություն
 • Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
 • Փոխադրում և պահեստային տնտեսություն
 • Կացության կազմակերպում (բացառությամբ Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում կացության կազմակերպման գործունեություն իրականացնող Տնտեսավարողների)
 • Տեղեկատվություն և կապ
 • Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
 • Կրթություն
 • Վարձույթ և լիզինգ
 • Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում։
 • Մշակույթ, զվարճություններ եվ հանգիստ (բացառությամբ 92-րդ հատվածի)


Ծրագրով լիզինգը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով՝


 • Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո Կանխավճար՝ սկսած 10% գույքի արժեքից 
 • Մարման ժամկետ՝ մինչև 72 ամիս (սուբսիդավորման ժամկետ` մինչև 42 ամիս) 
 • Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն - 0.43-2.75% 
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք - ՀՀ դրամ՝ 10.9-18.9%, որից սուբսիդավորվում է 10%-ը, 
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք- ՀՀ դրամ՝ 1.45-13.99% սուբսիդավորումից հետո, 
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք - Արտարժույթ՝ 6.5-14 .9%, որից սուբսիդավորվում է 8%-ը, 
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք- Արտարժույթ՝ 0.5-11.75% սուբսիդավորումից հետո:

Ծրագրի շրջանակում Ակբա Լիզինգի կողմից տրամադրվող լիզինգի առավելագույն գումարի չափը կազմում է 1 միլիարդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Ընդ որում, տնտեսավարողը, ում կանոնադրական կապիտալում 200 միլիոն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի չափով ներդրում է կատարվել  օժանդակության համար դիմելուն նախորդող 12 ամսվա ընթացքում, Ակբա Լիզինգի միջոցով կարող է օգտվել մինչև 10 միլիարդ ՀՀ դրամի ֆինանսավորման արտոնությունից՝ համապատասխան ծրագրի պայմանների։


Ծրագիրը գործելու է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։


Ծրագիրն ուղղված է խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծմանը Հայաստանի Հանրապետություն,որը կնպաստի արտադրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացմանն ու աշխատանքի արտադրողականության աճին։


Ակբա Լիզինգը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: