Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore
31.08.2021

Հաղորդագրություն

Հարգելի՛ հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրականացնում է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված լիզինգների գծով 16.08.2019թ.-ից հետո վաղաժամկետ (ոչ հերթական) մարում իրականացրած լիզինգառուների կրեդիտավորման ծախսի նվազեցումներ։

16.08.2019թ.-ից հետո վաղաժամկետ մարում իրականացված լինելու դեպքում, եթե տվյալ լիզինգի համար դեռևս չի կատարվել կրեդիտավորման ծախսի նվազեցում, 20.12.2021թ.-ից հետո վերահաշվարկված գումարները կտրամադրվեն լիզինգառուներին հետևյալ տարբերակով. Վերադարձման ենթակա գումարի առկայության դեպքում լիզինգառուները կծանուցվեն այդ մասին և վերադարձման ենթակա գումարը կտրամադրվի լիզինգառուին՝ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ դիմելու դեպքում։