29.06.2017

Օնլայն հայտ

Հայտ համար 78

Հունիս 29 2017


Դիմող`

Հեռախոսահամարներ

Խնդրում եմ ՙԱԳԲԱ Լիզինգ՚ ՓԲԸ-ին գործող պայմաններով ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) տրամադրել հետևյալ գույքը `

Առաջարկվող երաշխիքները*(Երաշխավորի Անուն Ազգանուն)
Դիմողը հաստատում է, որ կազմակերպության հիմնադիրներն ու ղեկավարները տեղեկացված են Լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ առնվազն 2 (երկու) անձանց կամ ընկերությունների գրավոր երաշխավորության տրամադրման անհրաժեշտության մասին և պատրաստ են նման երաշխավորություն տրամադրելու: Դիմողը նաև տեղեկացված է լիզինգի առարկայի պարտադիր ապահովագրության մասին` լիզինգի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ՙԱԳԲԱ Լիզինգ՚ ՓԲԸ-ի կողմից նախընտրելի ապահովագրական ընկերությունում և պատրաստ է այն ապահովագրելու: Դիմողը հաստատում է, որ ամբողջ վերոհիշյալ տեղեկատվությունը հավաստի է, համապատասխանում է իրականությանը և տալիս է իր համաձայնությունը առաջիկայում կազմակերպության վերլուծության իրականացման մասին: Դիմողը չի առարկում լիզինգի մասնագետի այցելությանը իր ձեռնարկություն և իր բնակության վայրը և պատրաստ է տրամադրել անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև լիզինգի պայմանագրի գործողության ընթացքում մասնագետի պարբերական այցելություններին և վերահսկողությանը ինչպես գործունեւթյան, այնպես էլ լիզինգի առարկայի օգտագործման նկատմամբ: ՙԱԳԲԱ Լիզինգ՚ ՓԲԸ իրեն իրավունք է վերապահում դիմել Դիմողին հայտնի կամ անհայտ ցանկացած անձի, որը ԱԳԲԱ Լիզինգի կարծիքով կարող է օժանդակել Դիմողին լիզինգի տրամադրման կամ չտրամադրման որոշման կայացման մեջ:
Դիմողի (տնօրեն) *(Անուն Ազգանուն)

Ներբեռնեք կից ներկայացվող փաստաթղթերը.


ԿԲ
USD 480.69
EUR 548.66
RUR 8.14
GBP 623.45
JPY 42.77
CNY 70.75
AED 130.87